Lions Club Rzeszow

X Charytatywny Bal Lions Club Rzeszów

17 stycznia 2014 r., już po raz dziesiąty Lions Club Rzeszów zorganizował bal, z którego dochód przeznaczony  zostanie na działalność statutową.
Tegoroczna impreza odbyła się w eleganckiej scenerii Rezydencji Alabaster, która ugościła nas wykwintnym jedzeniem. Do tańca przygrywał Zespół Bendnicy, a w arkana tańca irlandzkiego gości wprowadzały dziewczyny z  Formacji  Keraan. Nie zabrakło również młodzieży z Klubu Leo, która aktywnie pomagała w trakcie zabawy fantowej i licytacji.
Tradycyjnie swoim patronatem honorowym  imprezę objął Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc. Patronatem medialnym zaś Gazeta Codzienna Nowiny oraz Magazyn Biznes & Style.
Na balu do rana we wspaniałej atmosferze bawili się goście, którzy co roku swoją obecnością, hojnością i aktywnością przyczyniają się do zbierania środków na działalność klubu. W trakcie balu zlicytowane zostały prace kilkunastu artystów z Polski i z zagranicy.
Atrakcją był karykaturzysta, który na bieżąco rysował portrety obecnych. Dochód z tegorocznego balu zostanie przeznaczony na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. W sumie udało nam się zebrać 25.650 złotych.
W tym roku Lions Club w Rzeszowie obchodzi 10-cio lecie działalności. Aktualnie liczy 13 członków, ludzi o wielkich sercach, bezinteresownie pracujących w organizacji na rzecz potrzebujących dzieci i ich rodzin. 

Ewa Bończak
Prezydent LC Rzeszów
kadencji 2014/2015
Foto: Krystyna Baranowska